Ideální konstrukce krovu pokrytého střešním asfaltovým šindelem Super KATEPAL

asfaltovy-stresni-sindel-konstrukce-krovu 

1.Krokve - nejlépe ze sušeného impregnovaného dřeva s průřezem vyhovujícím pro lehké střešní krytiny. Váha šindele je 8-9 kg/1 m2 (dle typu). Při konstrukci krovu pamatovat na minimální sklon 12°.

1a. Instalace difúzní fólie - v případě, že to konstrukce krovu umožnuje ( jedná se o nový krov či kompletní rekonstrukci ), instalujte na krokve difúzní ( paropropustnou ) plně kontaktní fólii, kterou zajistěte kontralatěmi 70 x 50 mm nebo 80 x 60 mm. Tím zajistíte nezbytně nutnou větrací mezeru, která by měla mít minimálně 50 mm, a střechu tak máte zároveň připravenou na dodatečné izolování podstřešního prostoru. V případně, že střechu následně izolujete, dbejte na zbudování těsné parozábrany. V případě, že se jedná o rekonstrukci starého krovu se zachováním stávajícího bednění, není nezbytně nutné demontovat staré bednění a instalovat difúzní fólii. V každém případě je ale nutné dodržet ventilaci střešního pláště a v případě dodatečného zateplení střešní konstrukce je nutné dbát zásad správné izolace ( ponechání vzduchové mezery a zajištění přístupu vzduchu a také zbudování těsné parozábrany ).

2. Bednění - musí být pevné, suché a rovné. Možno používat jak standardní sušené stavební řezivo, tak OSB desky, překližky či multifunkční panely s voduodpudivou úpravou. Tloušťka bednění musí být volena na základě konstrukce krovu a statické únosnosti použitého materiálu.

3. Podkladová vrstva - výběr podkladové vrstvy je jedním z nejdůležitějších kroků při konstrukci celého střešního pláště, neboť je zcela zásadní z jakého materiálu je tato podkladová vrstva vyrobena a jak následně pod šindelem po dobu jeho životnosti pracuje.
Originální podkladové vrstvy KATEPAL jsou vyrobeny z totožného materiálu jako šindele Super KATEPAL, tedy z SBS modifikovaného bitumenu ( doporučujeme se vyhýbat podkladovým vrstvám z oxidovaného bitumenu ), čímž je zaručena dokonalá skladba a materiály se navzájem nenarušují. Jedině v případě použití originálních podkladových vrstev dosáhnete maximální životnosti celého střešního pláště a taktéž Vám bude garantována maximální záruka 30 let.

Originální podkladové vrstvy KATEPAL:

Originální podkladové vrstvy KATEPAL Ultrabase (U-EL) a LiteBase 500

Podkladová pískovaná lepenka KATEPAL UltraBase (U-EL 60/2200)

Pískovaná lepenka, jejíž oboustranný povrch tvoří jemný křemičitý písek, se dodává v rolích návinu 15 x 1 m ( 15 m2 ). Její nominální tloušťka je 1,8 mm. Nosnou vložkou této vrstvy je sklotextílie a střední vrstvy obsahují SBS modifikovaný bitumen. Váha této vrstvy je 2,2 kg / m2.

Originální podkladové vrstvy KATEPAL Ultrabase (U-EL) a LiteBase 500

Originální podkladové vrstvy KATEPAL Ultrabase (U-EL) a LiteBase 500

Podkladová fólie KATEPAL LiteBase 500

Podkladová fólie, jejíž povrch je potažen nenasákavou polypropylénovou tkaninou, se dodává v rolích návinu 25 x 1 m (25 m2). Její tloušťka je 0,65 mm. Nosnou vložkou této fólie je netkaný polyester, střední vrstvy jsou tvořeny SBS modifikovaným bitumenem a ve spodní vrstvě je pevná výztuž z netkaného polyesteru, které na spodní straně slouží jako ochrana proti kondenzaci. Váha této vrstvy je 0,5 kg / m2.

Originální podkladové vrstvy KATEPAL Ultrabase (U-EL) a LiteBase 500

Obě podkladové vrstvy mají samolepící okraje, díky kterým se docílí maximální hydroizolace spojů. U obou vrstev jsou uvedeny jejich hrubé rozměry. Pro výpočet potřebné plochy je tedy potřeba počítat se vzájemnými překryvy a také s určitým odpadem. V zásadě se pro výpočet potřebné plochy podkladové vrstvy používá jednoduchý propočet, a to 1,15-ti násobek čisté plochy střechy ( u složitějších střech s úžlabími až 1,20-ti násobek čisté plochy střechy ). Při instalaci se doporučuje tyto vrstvy maximálně propnout a finální vrstvu ( šindel ) instalovat ihned po instalaci těchto podkladních vrstev.


4. Oplechování střechy - při výběru vhodného oplechování doporučujeme zaměřit se na kvalitnější materiály jako je měď, hliník, atd., neboť šindele Super KATEPAL jsou proslulé dlouhou životností a není vhodné během této životnosti oplechování měnit, neboť se tím naruší celistvost střechy. Doporučujeme se vyhýbat oplechování z titanzinku, neboť může na povrchu tohoto kovového materiálu docházet k chemické reakci a materiál tohoto oplechování může mít značně sníženou životnost.

Bitumenové lepidlo - asfaltový střešní šindel Katepal

4a. Bitumenová lepidla - při pokládání šindele na oplechování okapních hran, oplechování komína, prolepení styčných ploch mezi hřebenovým odvětráním a hřebenovým krytím (pokud je použito) a obzvláště při instalaci úžlabí je nutné používat na styčné plochy lepidla KATEPAL K-36, která se dodávají v 1 l, 3 l a 10 l kbelících a také v 0,31 litrových „kartuších“. Pro průměrnou střechu okolo 200 m2 je v závislosti na členitosti střechy spotřeba cca 3 l (10 „kartuší“). Je-li na střeše úžlabí, pak je optimální 10 l kbelík.

Bitumenové lepidlo - asfaltový střešní šindel Katepal

UPOZORNĚNÍ: Bitumenová lepidla obsahují „změkčovadlo“ kvůli jemnému naleptání styčných ploch a dokonalému spojení. V případě použití nepřiměřeného množství ( doporučená vrstva je 0,5 – 1 mm ) může dojít v nejhorších případech i k změknutí vrchní vrstvy prolepovaných ploch. Jedná se pouze o dočasný jev a do cca 1-14-ti dnů se materiál stabilizuje,v závislosti na teplotě a nanesené vrstvě.

5. Okapový pás - po „zalepenkování“ a oplechování střechy je nutné začít krýt střechu od okapní hrany originálním univerzálním okapovým/hřebenovým pásem, který má obrovskou výhodu ve velké prolepené styčné ploše, která tak lépe přilne k oplechování okapní hrany a nemůže tak dojít k zatečení pod šindel, zvlášť v zimním období, kdy je obtížnější odvod vody z podokapních žlabů. V 1 balení originálního okapového pásu je 20 rovinných pásů o rozměru 1 x 0,25 m, což vystačí na pokrytí 20 bm okapní hrany (při kladení „na tupo“ vedle sebe). Tento pás je navíc předřezaný pro krytí hřebene, takže případné zbytky lze dále využít.

Střešní šindel Katepal - okapový pás
Střešní šindel SUPER KATEPAL

6. Střešní šindel SUPER KATEPAL - v jednom balení je 5,5 m2 plošného materiálu, ale díky překrytí se z jednoho balení vytvoří přesně 3 m2 hotové střechy (na nejvíce zatíženém místě jsou tři vrstvy). V každém balení je 22 šindelů o rozměru 1 x 0,32 m. Nominální tloušťka šindelových pásu v místě lepení je 3 mm, dle EN 544 není výrobce povinen tento údaj uvádět, neboť sledovaným parametrem zmíněné normy je nominální hmotnost plošného materiálu. Při výběru šindele, tedy není jeho tloušťka rozhodujícím parametrem, neboť jde hlavně o kvalitu asfaltové hmoty a její odolnost proti stárnutí (pro představu - oxidované šindelové pásy mají tloušťku zhruba 4 mm, ale jejich životnost je o cca polovinu nižší než u modifikovaných šindelových pásů, které mají tloušťky okolo 3 mm). Šindelové pásy jsou celoplošně lepící a proto jsou opatřeny ochrannou fólií, která se při pokládce strhává. Šindele před pokládkou nezapomeňte namíchat ze 4 až 5 náhodně vybraných balení, vzhledem k přírodnímu charakteru posypového materiálu. Se samotnou pokládkou pak s namíchanými pásy začněte od středu střechy, tak ať překryjete prořezaná místa okapového pásu a postupujte směrem k okrajům střechy, po jednotlivých řadách až k vrcholu střechy. Každý pás se přibíjí 4 ks hřebíků na důmyslných místech (viz. obrázek na následující straně), tak ať se probíjí i další vrstvy pod samotným přibíjeným pásem. Při výpočtu plochy krytiny neopomeňte připočítat cca 2 - 5 % na odpady.

Střešní šindel SUPER KATEPAL
Lepenkové hřebíky - střechy se střešním asfaltovým šindelem Super KATEPAL

6.a Lepenkové hřebíky - doporučujeme používat minimálně galvanizované hřebíky. Množství potřebné k pokládce je 0,08 kg/1 m2 hotové střechy. Délka lepenkových hřebíků musí být zvolena tak, aby vždy bylo probito celé bednění, a to z důvodu pracovaní dřeva ( bobtnání a sesychání ), které může neprobité hřebíky postupně vytlačovat, což může způsobit na střeše nemalé problémy. Při konstrukci bednění z OSB desek, překližek či multifunkčních panelů je nutné používat speciální hřebíky ( se šroubovicí apod. ). Námi dodávané hřebíky mají 5° šroubovici a riziko vysunutí s odstupem životnosti je tudíž minimální. Hřebíky jsou galvanizované ( FeZn ) a dodávají se v délkách 20, 25, 35, 43 a 60 mm. Hřebíky jsou baleny po 2,5 a 5 kg. Pouze u délky 60 mm je navíc balení po 1 kg (tento typ hřebíků je totiž používán při aplikaci hřebenové krytí v případě instalace odvětrání střechy pomocí plastového hřebenového odvětrání (délka 1,2 m), které se musí při aplikaci hřebenového krytí probíjet skrze svůj průřez vysoký cca 35 mm).

Lepenkové hřebíky - střechy se střešním asfaltovým šindelem Super KATEPAL
Úžlabinový pás - asfaltový střešní šindel Katepal

7. Úžlabinový pás - je-li na střeše úžlabí, mělo by se vykrýt originálním úžlabinovým pásem KATEPAL, který se vyrábí ke všem barvám šindelů. Je dodáván v rolích o rozměru 10 x 0,7 m a z jedné role se tedy položí 10 bm úžlabí o šířce 70 cm. Spodní vrstva úžlabinového pásu je pískovaná, tudíž je nutné ve styčných plochách s lepenkou (hlavně u okapní hrany) a následnému dokrývání šindelovými pásy používat bitumenového lepidla KATEPAL K-36. Při konstrukci úžlabí se vyhněte materiálům z kovu. Důvodem je jejich vysoká tepelná vodivost a také vytvoření nutné vodní drážky, která může v zimním období způsobit problémy a může docházet k zatékání vody do úžlabí. Detaily správné konstrukce úžlabí jsou uvedeny na obrázcích.

Úžlabinový pás - asfaltový střešní šindel Katepal
Hřebenové krytí - asfaltový střešní šindel Katepal

8. Hřebenové krytí - po dokončení pokládky až k hřebenu střechy je nutné zakončit střechu univerzálními okapovými/hřebenovými pásy. Tyto pásy mají větší poměr modifikátoru. Dají se tak lépe tvarovat a jejich rozměr a přilnavost je mnohem větší, než když je hřeben zakrýván laloky klasického šindelového pásu, což je navíc velice pracné a finančně obdobně náročné (vzhledem k množství odpadu) jako použití univerzálních okapových/hřebenových pásů. Hřebenové pásy se získají rozdělením okapových pásů, kterých je v balení 20 kusů o rozměru 1 x 0,25 m (viz. obrázek níže), které jsou připraveny pro příčné rozdělení tak, že se z každého kusu dají vytvořit 3 menší kusy o rozměru 0,33 x 0,25 m. Těmito kusy se pak hřeben překrývá delší stranou (0,33 m) se vzájemným překryvem 5 cm. Z jednoho kusu se tak získá 0,2 bm hotového hřebene, což znamená, že z jednoho balení univerzálních okapových/hřebenových pásů (20 ks po 1 m okapových pásů = 60 menších kusů po 0,33 m hřebenových pásů) se zakryje 12 bm hřebene / nároží, neboť krytí nároží je totožné. Ve své podstatě to znamená, že pokud znáte celkovou délku hřebenů a nároží, stačí ji vydělit 12 bm a zaokrouhlit na celá balení směrem nahoru.

Hřebenové krytí - asfaltový střešní šindel Katepal

9. Odvětrání střechy – prvky pro odvětrání – ventilace střešního pláště je nedílnou a nutnou součástí konstrukce každého střešního pláště, pokrytého šindelovou krytinou. Šindel na střeše vytváří nepropustnou vrstvu, čímž se ve střešním plášti hromadí nežádoucí vlhkost, která musí být nutně odventilována. Konstrukce střešního pláště musí být provedena tak, aby byl ve spodní části střešního pláště zajištěn přístup vzduchu do střešního pláště a následný odvod vzduchu ze střešního pláště v oblasti hřebene

V případě izolovaného podkroví je ideální dvouplášťový způsob střešního pláště (viz. obrázek nad tímto textem), který lze odvětrat ve vrchní části střešního pláště Hřebenovým odvětráním v celé délce hřebene (způsob A), Odvětrávacími tvarovkami T3 aplikovanými v každém krovu po obou stranách hřebene (způsob B) nebo v současné době nejúčinnějším způsobem, kterým je Ventilační turbína LOMANCO ® (způsob C).

Je nutné odvětrávat i nezateplené střešní pláště, obzvláště pokud není vyřešeno štítové odvětrání (průduchy).

V případě nedodržení ventilace střešního pláště hrozí především tyto poruchy střešního pláště – vznikání plísní, hniloba bednění, kondenzace hromadící se vlhkosti v zimním období a průnik do podstřešních prostor. V letním období může při extrémních teplotách docházet k odpařování nahromaděné vlhkosti, což může způsobit přehřátí střešního pláště, jehož důsledkem může být v nejhorších případech změknutí povrchové vrstvy šindele a vznik asfaltových krůpějí.

V případě, že je střešním pláštěm veden průduch ventilace (odvětrání kanalizace, digestoří, apod.), lze řešit tento prostup Odvětrávacím kompletem (způsob D), který je dodáván včetně flexibilní hadice a hadicové objímky pro napojení ve střešním prostoru a jeho hlavici lze naklánět dle sklonu střechy (tyto hlavice jsou navíc speciálně tvarovány a v zimním období nedochází ke zpětnému odrazu par, což může mít u běžných hlavic negativní vliv v podobě vznikajícího kondenzátu ve větracím potrubí).

V případě, že je na střeše prostup kruhového průřezu, například anténní stožár apod., lze tento prostup vyřešit Anténním kompletem (způsob E), který je dodáván včetně límce a do sklonu polohovatelného nástavce pro průměr od 15 do 75 mm.

Finský asfaltový střešní šindel Katepal
Hřebenové odvětrání 1 m
( způsob A )
Odvětrávací plocha
335 cm2
Finský asfaltový střešní šindel Katepal
Odvětrávací tvarovka T3
( způsob B )
Odvětrávací plocha
85 cm2
ventilacni-turbiny-lomaco-nastavitelny-kloub-efektivni-odvetravani-stresniho-plaste-cerna
Turbína LOMANCO ®
( způsob C )
Typ BIB 12 a BIB 14
(černá barva)
asfaltovy-stresni-sindel-katepal-digestor
Odvětrávací komplet
( způsob D )
+ hadice a objímka
Finský asfaltový střešní šindel Katepal
Anténní komplet
( způsob E )
+ hadice a objímka

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Modifikovaný spodní / střední pás v rolích K - MS 170/ 4000

10. Modifikovaný spodní / střední pás v rolích K - MS 170/ 4000 - je hydroizolační natavitelný spodní/střední pás. Ve skladbě na dřevěný záklop se používá jako střední vrstva a taví se na U-EL 60/2200, která je nakotvena na dřevěný podklad a následně se překrývá vrchním pásek K-PS 170/5000. V případě použití na betonový podklad se taví jako spodní vrstva a překrývá se vrchním pásem K-PS 170/5000. Tato nedifúzní vrstva je vyrobena z SBS modifikovaného bitumenu s nosnou vložkou z netkaného polyesteru o váze 170 g/m2. Střední vrstvy jsou tvořeny SBS modifikovaným bitumenem. Na horní vrstvě je jemný křemičitý písek a je zde provedena úprava kraje cca 10 cm z důvodu překrytí a spojování pásu natavením. Tloušťka vrstvy je 3,3 mm a váha je 4 kg/m2. Spodní strana je opatřena natavitelným filmem a žárově tavitelným elastomer bitumenem.

Modifikovaný spodní / střední pás v rolích K - MS 170/ 4000
Modifikovaný vrchní pás v rolích K - PS 170/ 5000

11. Modifikovaný vrchní pás v rolích K - PS 170/ 5000- je doplněk šindele KATEPAL a je určen jako vrchní vrstva pro střechy s nižším sklonem do 12°. Tato nedifúzní vrstva je vyrobena z SBS modifikovaného bitumenu s nosnou vložkou z netkaného polyesteru o váze 170 g/m2. Střední vrstvy jsou tvořeny SBS modifikovaným bitumenem. Na horní vrstvě je minerální či keramický posyp a je zde provedena úprava kraje cca 10 cm z důvodu překrytí a spojování pásu natavením. Spodní strana je opatřena natavitelným filmem a žárově tavitelným elastomer bitumenem. Vyrábí se standardně v černé, šedé, červené, hnědé a zelené barvě (na poptání i jiné atypické barvy). Tloušťka vrstvy je 4 mm a váha je 5 kg/m2. K těmto modifikovaným pásům jsme schopni dodat i posyp v každé dodávané barvě na zasypání tavením provedených spojů.

Modifikovaný vrchní pás v rolích K - PS 170/ 5000
Vyrovnávací vrstva pod šindel 150 g/m2

12. Vyrovnávací vrstva pod šindel 150 g/m2 - tato vrstva je vhodná pro vyrovnání nerovností podloží. Materiál této geotextilní vyrovnávací vrstvy je polypropylén 150 g / m2. Tuto vrstvu nelze použít jako samostatnou podkladovou vrstvu, neboť nemá hydroizolační vlastnosti.

Vyrovnávací vrstva pod šindel 150 g/m2
Difúzní plně kontaktní fólie 150 g/m2

13. Difúzní plně kontaktní fólie 150 g/m2 - tato fólie je určena do skladby šikmých dvouplášťových střech a umožňuje přímý kontakt s tepelnou izolací. Tato fólie s vysokou gramáží je paropropustná a může být použita i na staré bednění v případě konstrukce nového bednění z OSB desek na latích. Tato fólie nemůže být použita jako samostatná podkladová vrstva přímo pod šindelem.

Difúzní plně kontaktní fólie 150 g/m2
Protisněhový hák 420 mm

14. Protisněhový hák 420 mm - je určen pro zapracování do šindele u střech s vyšším sklonem nebo u míst střech kde hrozí nebezpečí sesuvu sněhu a případného zranění osob (vchody, chodníky, apod.). Aplikace probíhá v řadách a počet je závislý na sněžné oblasti a sklonu střechy. Dodává se v šedé, červené a hnědé barvě.

Protisněhový hák 420 mm
Střešní výlez

15. Střešní výlez – je určen pro výstup na střešní plochu převážně u komínů. Tento výlez je vyroben z ocelového žárově zinkovaného plechu, potaženého vrstvou polyesterového nátěru v patřičné barvě. Okno je opatřeno 4 mm tlustým bezpečnostním sklem, jeho vnitřní rozměr je 430 x 495 mm a jeho rám je tlakově impregnován. Okno se dodává v šedé, červené a hnědé barvě.

Střešní výlez