Střešní modifikovaný bitumenový šindel Katepal - technická specifikace výrobku

Střešní bitumenové šindele Katepal

EN 544

Bitumenové šindele typ Classic KL, Katrilli, Jazzy, Rocky, 3T, Foxy a hřebenové/okapové pásy Střešní modifikovaný bitumenový šindel Katepal
Všeobecný popis
TYP dle EN 544:2011 4 x 2
Druh aplikace SBS elastomerem modifikované bitumenové střešní šindele s lepidlem
Metoda aplikace Mechanická se střešními hřebíky
Typ povlaku (střední vrstvy) SBS-modifikovaný bitumen
Typ nosné vložky Netkaná sklotextilie
Typ vrchní vrstvy Drcené kamenivo a/nebo minerální granule
Typ spodní vrstvy1) Jemný křemičitý písek + samolepící SBS modifikovaný bitumen Střešní modifikovaný bitumenový šindel Katepal
Hmotnost plošného materiálu 4300 ± 300 g/m² *1
Nominální tloušťka 3,0 mm (± 10 %) *2
Šířka 1000 mm (± 3 mm)
Výška 317 mm (± 3 mm), typ 3T 333 mm (± 3 mm)
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:
EN 544:2011 Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou vložkou - Specifikace produktu a testovací metody
Konečné použití: Asfaltové šindele pro střešní krytinu a vnější obklady stěn
Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:
KATEPAL OY, P.O.Box 33, FI-37501 Lempäälä, Finland, Tel: +358 3 375 9111, Fax: +358 3 375 0974
Internet: www.katepal.fi, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Je-li to možné, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12 (2):
Není relevantní.
AVCP - třída 3

V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

V případě AVCP 3:
Autorizovaná testující laboratoř VTT Expert Services číslo 0809 provedla určení typu produktu na základě zkoušky typu (provedeno na vzorcích dodaných výrobcem), typovými výpočty tabulkových hodnot nebo popisnou dokumentací produktu.

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI:
Chování při vnějším požáru Třída požární odolnosti Klasifikace Testovací metoda
Chování při vnějším požáru 1) BROOF(t1) EN 13501-5 ENV 1187 (t1)
Chování při vnějším požáru 1) BROOF(t2) EN 13501-5 ENV 1187 (t2)
Chování při vnějším požáru 1) BROOF(t4) EN 13501-5 ENV 1187 (t4)
Reakce na oheň třída F EN 13501-1 EN ISO 11925-2
1) BROOF-klasifikace je platná na dřevěných a nehořlavých substrátech s anebo bez bitumenové podložky
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI EN 544:2011
Požadavky
Jednotky Výsledky Test. metoda
Mechanické vlastnosti při 23 °C       EN 12311-1
tahové vlastnosti šířka ≥ 600 N/50 mm VYHOVUJE  
tahové vlastnosti výška ≥ 400 N/50 mm VYHOVUJE  
Odolnost proti protrhávání dříkem hřebíku ≥ 100 N VYHOVUJE EN 12310-1
Plošná hmotnost asfaltu ≥ 1300 g/m² VYHOVUJE EN 544:2011
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě ≤ 2 mm, 90 °C mm VYHOVUJE EN 1110
Mezní odchylky rozměrů ± 3 mm VYHOVUJE EN 544:2011
šířka ± 3 mm VYHOVUJE  
výška        
Odolnost proti UV záření (60 cyklů) žádné defekty - VYHOVUJE EN 1297-1
Odolnost ochranné povrchové úpravy ≤ 2,5 g VYHOVUJE EN 544:2011
Nasákavost ≤ 2 % VYHOVUJE EN 544:2011
NEBEZPEČNÉ SUBSTANCE: NESTANOVENO
Vlastnosti výrobku identifikovaného v bodech 1. a 2. jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi dle bodu 9..Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na základě výhradní zopovědnosti výrobce identifikovaného v bodě 4.

*1 Je uváděná hmotnost plošného materiálu. V jednom balíku šindele, který představuje 3 m2 hotové střechy je celkem cca 5,5 m2 plošného materiálu (díky překryvům se z nich složí 3 m2 hotové střechy). Nominální hmotnost 1 m2 hotové střechy je tedy cca 8 kg.

*1 Nominální tloušťka šindelových pásů v místě lepení je 3 mm, dle EN 544 není výrobce povinen tento údaj uvádět, neboť sledovaným parametrem zmíněné normy je nominální hmotnost plošného materiálu. Při výběru šindele tedy není jeho tloušťka rozhodujícím parametrem, neboť jde hlavně o kvalitu asfaltové hmoty a její odolnost proti stárnutí (pro představu - oxidované šindelové pásy mají tloušťku zhruba 4 mm, ale jejich životnost je o cca polovinu nižší než u modifikovaných šindelových pásů, které mají tloušťku okolo 3 mm).

Produkty