Příslušenství KATEPAL - úžlabinové pásy

Příslušenství KATEPAL - úžlabinový pás

Je-li na střeše úžlabí, mělo by se vykrýt originálním úžlabinovým pásem KATEPAL, který se vyrábí ke všem barvám šindelů. Je dodáván v rolích o rozměru 10 x 0,7 m a z jedné role se tedy položí 10 bm úžlabí o šířce 70 cm. Spodní vrstva úžlabinového pásu je pískovaná, tudíž je nutné ve styčných plochách s lepenkou (hlavně u okapní hrany) a následnému dokrývání šindelovými pásy používat bitumenového lepidla KATEPAL K-36. Při konstrukci úžlabí se vyhněte materiálům z kovu.
Důvodem je jejich vysoká tepelná vodivost a také vytvoření nutné vodní drážky, která může v zimním období způsobit problémy a může docházet k zatékání vody do úžlabí.

Příslušenství KATEPAL - úžlabinový pás

Úžlabinový pás se na pevný podklad pokrytý podkladovou vrstvou instaluje rovnoběžně s rovinou úžlabí, s tím, že rovina úžlabí by měla být brána jako střed pásu.
Při rozvíjení pásu do úžlabí musí být všechny okraje prolepeny lepidly KATEPAL K-36, tak aby vznikl dokonalý hydroizolovaný spoj mezi podkladovou vrstvou a spodní pískovanou stranou úžlabinového pásu, hlavně u okapní hrany.
Následně by měl být zakotven v okrajích cca 50 mm od kraje a ve stejné linii cca každých 100 mm rovnoběžně s rovinou úžlabí. K připevnění na podklad musí být použito hřebíků se širokou hlavou a jejich délka musí být volena tak, aby byl vždy podklad probit celý, neboť vzhledem k častým výkyvům vlhkosti a pracování dřeva ( sesychání x bobtnání ) může dřevěný podklad hřebíky vytlačovat, pokud nejsou probity.
V případě napojení pásu v úžlabí je nutné přes sebe pásy přeložit alespoň 250 mm a tento vzniklý spoj prolepit lepidly KATEPAL K-36.
Spoje doporučujeme provádět co nejvýše od okapní hrany. Následně při pokládce má být tento pás standardně pokryt šindelovými šablonami, které se zařezávají rovnoběžně s rovinou úžlabí, a to cca 50 mm od její linie.
Krajní šindelové pásy, které překrývají úžlabinový pás musí být před přikotvením ve styčných plochách prolepeny lepidlem KATEPAL K-36, aby došlo k dokonalému hydroizolovanému uzavření styčných ploch šindele a úžlabinového pásu.

Detaily konstrukce úžlabinového pásu:

Akce - Mansion
Produkty