Příslušenství KATEPAL - odvětrávací a prostupové prvky

Odvětrání střechy

Finský asfaltový střešní šindel Katepal

Odvětrání střechy – prvky pro odvětrání – ventilace střešního pláště je nedílnou a nutnou součástí konstrukce každého střešního pláště, pokrytého šindelovou krytinou. Šindel na střeše vytváří nepropustnou vrstvu, čímž se ve střešním plášti hromadí nežádoucí vlhkost, která musí být nutně odventilována. Konstrukce střešního pláště musí být provedena tak, aby byl ve spodní části střešního pláště zajištěn přístup vzduchu do střešního pláště a následný odvod vzduchu ze střešního pláště v oblasti hřebene

V případě izolovaného podkroví je ideální dvouplášťový způsob střešního pláště (viz. obrázek nad tímto textem), který lze odvětrat ve vrchní části střešního pláště Hřebenovým odvětráním v celé délce hřebene (způsob A), Odvětrávacími tvarovkami T3 aplikovanými v každém krovu po obou stranách hřebene (způsob B) nebo v současné době nejúčinnějším způsobem, kterým je Ventilační turbína LOMANCO ® (způsob C).

Je nutné odvětrávat i nezateplené střešní pláště, obzvláště pokud není vyřešeno štítové odvětrání (průduchy).

V případě nedodržení ventilace střešního pláště hrozí především tyto poruchy střešního pláště – vznikání plísní, hniloba bednění, kondenzace hromadící se vlhkosti v zimním období a průnik do podstřešních prostor. V letním období může při extrémních teplotách docházet k odpařování nahromaděné vlhkosti, což může způsobit přehřátí střešního pláště, jehož důsledkem může být v nejhorších případech změknutí povrchové vrstvy šindele a vznik asfaltových krůpějí.

V případě, že je střešním pláštěm veden průduch ventilace (odvětrání kanalizace, digestoří, apod.), lze řešit tento prostup Odvětrávacím kompletem (způsob D), který je dodáván včetně flexibilní hadice o průměru 110/125 mm a délce 625 mm, hadicové objímky pro fixaci flexibilní hadice ve střešním prostoru na přivedené potrubí. Sada také obsahuje napojovací límec (pro napojení střešní fólie u dvouplášťových střech). Hlavici odvětrávacího kompletu lze naklánět dle sklonu střechy a navíc je u hlavice řešen záchyt a odvod vzniklého kondenzátu.
UPOZORNĚNÍ: tento komplet není určen pro odvod spalin z plynových kotlů a turbokotlů. Pro řešení odvodu spalin skrze šikmou střechu, nabízí většina výrobců samotných kotlů své systémový prvky odkouření, včetně základny pro prostup šikmou střechou.

V případě, že je na střeše prostup kruhového průřezu, například anténní stožár apod., lze tento prostup vyřešit Anténním kompletem (způsob E), který je dodáván včetně límce a do sklonu polohovatelného nástavce pro průměr od 15 do 75 mm.

Akce - Mansion
Produkty