Saunový, venkovní a exteriérový nábytek PROWOOD - o výrobě

Výroba dřevěného zahradního nábytku PROWOOD.

Při výrobě dřevěného zahradního nábytku PROWOOD je dbáno na kvalitu výrobku, jejímž základem je nejen kvalitní vstupní surovina, kvalita opracování, ale i kontrola v celém procesu výroby, výstupní kontrola a odborně proškolená obsluha CNC stroje.

Vstupní surovinou pro výrobu zahradního nábytku PROWOOD je tepelně upravená finská borovice ThermoWood®.

ThermoWood® je vyráběn při teplotách 160 - 215°C pouze za použití energie a vodní páry. Celý proces modifikace probíhá ve třech etapách a trvá až 36 hodin (více informací v záložce Použité materiály).

Takto modifikované dřevo ThermoWood® získá nové fyzikální a mechanické vlastnosti. Je to zejména delší trvanlivost (minimální životnost materiálu je 30 let), odolnost proti hnilobě, vyšší pevnost, rozměrová stálost a snížena absorpce vlhkosti.

Tepelně zpracované borovicové dřevo po tepelné úpravě Thermo-D, které je z finského výrobního závodu v Iisalmi dodáno jako hladce hoblované řezivo různých rozměrů, je v naší výrobě zahradního nábytku PROWOOD přísně vytříděno a do dalšího kroku výrobního procesu jsou použity jen ty nejlepší kusy.

Dalším krokem je krácení řeziva před samotným opracováním na CNC stroji, při kterém jsou vyřezány další viditelné vady, které by snížily výslednou kvalitu výrobku nebo by měly vliv na kvalitu následného obrábění.

Obráběcí centrum P.BACCI JET

Samotnou výrobu zahradního nábytku PROWOOD provádíme na pětiosém CNC obráběcím centru P.BACCI JET, které je zárukou vysoké kvality při obrábění a té nejvyšší přesnosti výroby ve svém oboru. Odborně proškolená obsluha CNC stroje znovu kontroluje kvalitu krácením připravené vstupní suroviny před samotným obráběním a také výsledné opracování každé části zahradního nábytku PROWOOD ihned po obrobení.

Po ukončení samotného opracování všech sériově vyrobených kusů jsou příslušné díly každého výrobku zabaleny do krabic vyrobených z recyklovaného papíru, do kterých je také vložen podrobný montážní návod a kování, které je potřebné ke snadné montáži. Po provedení výstupní kontroly je výrobek v krabici zajištěn výplňovým materiálem proti posunutí při dopravě či manipulaci a obal je definitivně uzavřen. Jednotlivé krabice jsou následně opatřeny štítkem s názvem výrobku, datem zabalení a příslušným EAN kódem a ukládají se do skladu hotových výrobků, kde čekají na svoji expedici.

Celý výrobní proces, ať už tepelné zpracování materiálu ThermoWood®, při kterém nejsou používány žádné chemické přísady, tepelná úprava pracuje pouze na základě energie a páry, tak i samotný výrobní proces dřevěného zahradního nábytku PROWOOD je zcela ekologický a nezanechává žádné dopady na životní prostředí.

ThermoWood® je zdravotně nezávadný a vyhovuje příslušným normám a hygienickým předpisům. Materiál pro výrobu tepelně upravené borovice pochází z finských lesů a je certifikovaný systémem PEFC (více informací v záložce Certifikáty).
Zbylý materiál je nařezán na menší kusy a je prodáván jako podpalkové dříví, tudíž z výrobního procesu nezůstane žádný odpadový materiál a vše je zcela spotřebováno.

Podpalkové dřevo

Produkty