PROWOOD - testování a výrobková certifikace dřevěného zahradního sedacího a stolového nábytku

(CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027876)
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pomocí akreditovaných testů a následné certifikace ověřit kvalitu a bezpečnost vyvinutých kolekcí dřevěného stolového a sedacího nábytku tak, aby splňovaly náročné požadavky evropských norem a také obchodních partnerů a koncových uživatelů. Díky získaným zkouškám a certifikátům budou vyvíjené produkty na trhu konkurenceschopné s jasně prokazatelnými vlastnostmi v oblasti kvality a bezpečnosti. V projektu bylo využito know-how, technické a technologické vybavení TZÚ s. p. a jeho akreditované zkušebny nábytku. Přínosem projektu je ověření dosažených technických vlastností, způsobu provedení, funkčnosti a bezpečnosti našich produktů.

 

eu fond