Výrobní proces ThermoWood® – tepelně upravené profily

Výrobní proces materiálu ThermoWood®

ThermoWood® se vyrábí tepelným zpracováním (v teplotním rozmezí 160 až 215°C), při kterém dochází ke změně vnitřní struktury a fyzikálních vlastností dřeva. Tento proces zahrnuje zahřátí dřeva na teploty přesahující teplotu jeho samovolného vznícení pomocí vodní páry, která má při tomto procesu zároveň ochrannou funkci. Tepelné zpracování může být použito pro úpravu vlastností dřeva na základě potřeb předpokládaného účelu použití. Odlišné teploty, odlišná doba zpracování a odlišné techniky sušení propůjčují ošetřenému dřevu různé výsledné vlastnosti, které jsou pozitivně změněny. Jedná se o rozměrovou a tvarovou stálost, tepelnou vodivost, odolnost proti hnilobě, dřevokazným škůdcům a flexibilitu dřeva při úpravě do různých tvarů a forem. Celý výrobní proces je naprosto ekologický a využívá jen teplo a vodní páru bez přídavku jakýchkoliv chemických prostředků.


Výrobní proces ThermoWood® – tepelně upravené profilyCelé tepelné zpracování dřeva – od sušení po konečné zvlhčení – bylo integrováno tak, aby tvořilo jeden flexibilní a souvislý řetězec událostí. Výrobní zařízení představuje dlouhý tunel se šesti oddělenými komorami, do kterých se po kolejišti dopravuje předem přebrané a proložené syrové řezivo. Toto řezivo postupuje tunelem a v každé komoře probíhají různé fáze tepelného zpracování.

Samotný proces tepelného zpracování trvá zhruba 36 hodin a lze jej rozdělit do tří hlavních fází:

První fáze: V prvních třech komorách probíhá vysokoteplotní sušení Výrobní proces ThermoWood® – tepelně upravené profilyza pomocí páry, kdy se dřevo prudce zahřeje na 100°C a následně je teplota pozvolna zvyšována až na 130°C. Tento proces spotřebuje nejvíce času z celého procesu tepelné úpravy. Během této fáze je vlhkost snížena téměř až na nulu. Doba sušící fáze závisí na počáteční vlhkosti dřeva, dřevině a tloušťce řeziva. Během tohoto sušení se volná voda uvolňuje v důsledku rozdílu povrchového napětí a tlaku páry.

Druhá fáze: Ve čtvrté komoře dochází k samotnému tepelnému zpracování, které se provádí v uzavřených komorách, ve kterých je teplota zvyšována na 185 - 215°C v závislosti na stupni tepelné úpravy (Thermo-S nebo Thermo-D). Při dosažení požadované teploty je tato teplota udržována po dobu 2 - 3 hodin.

Třetí fáze: Pára je používána během sušení i tepelného zpracování jako ochrana. Ochranná parní mlhovina chrání dřevo před vznícením a ovlivňuje chemické změny, ke kterým dochází ve dřevě.
Poslední dvě komory slouží ke konečné normalizaci. Dřevo je po tepelném ošetření kontrolovaně ochlazováno. Zvláštní péče musí být v této fázi věnována vysokému teplotnímu rozdílu mezi dřevem a venkovním vzduchem, který může způsobit trhliny. Kromě toho musí být dřevo znovu vlhčeno, aby mělo vhodnou vlhkost před konečným použitím. Konečná vlhkost dřeva má podstatný vliv na jeho pracovní vlastnosti – je obtížné pracovat se dřevem, které je příliš suché. Po finální úpravě by měla být konečná vlhkost dřeva 5 - 7 %. V závislosti na stupni tepelného ošetření a řezivu trvá fáze konečné normalizace 5 - 15 hodin.

Dalším krokem je stabilizace po tepelném zpracování, která pokračuje dále v teplých zastřešených prostorech pod tlakem po dobu dalších 24 až 48 hodin před provedením finálního opracování hoblováním do požadovaného typu profilu. Po hoblování probíhá dále roztřídění dle třídy jakosti a následné zabalení do transportního balení.

Dřevěné profily tepelně upravené
Dřevěné profily tepelně upravené - výrobní proces