Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - doporučení k montáži

Souhrn základních informací pro montáž profilů z materiálu ThermoWood®.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Veškeré profily ThermoWood® musí být instalovány jádrovou stranou (lícovou) směrem ven!

Veškeré profily ThermoWood® musí být instalovány jádrovou stranou (lícovou) směrem ven

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Maximální osové rozteče roštů pro montáž profilů z ThermoWood®:
      45 cm - u podkladních terasových roštů pro montáž terasových profilů tloušťky 26 mm,
      60 cm - u podkladních roštů pro montáž fasádních obkladových profilů,
      90 - 100 cm - u konstrukcí pro montáž speciálních žaluziových profilů (SSS 26 x 68 mm a HSS 28/42 x 42 mm).

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Profily ThermoWood® je možné montovat s použitím vrutů a hřebíků vhodné velikosti. Otvory pro vruty mají být předvrtány s osazením pro zapuštění hlavy vrutů do úrovně povrchu. Vruty s menším počtem závitů poskytují optimální pevnost spoje. Samořezné šrouby mohou být použity bez předvrtání. Při aplikaci materiálu ve vlhkém prostředí je nutné použít spojovací kování z nerezových materiálů.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Při práci s materiálem ThermoWood® a při zatloukání spojovacích prvků doporučujeme vyvarovat se úderu kladivem do povrchu materiálu.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®V případě, že je vyžadována konstrukční pevnost, neměl by být materiál ThermoWood® v dlouhodobém styku s vlhkou půdou a neměl by se ani používat v hlubokých podzemních aplikacích, vzhledem k možné ztrátě své pevnosti. V případě, že konstrukční pevnost vyžadována není, je toto použití možné, neboť materiál ThermoWood® má dobrou odolnost vůči rozkladu.

UPOZORNĚNÍ
Vyvarujte se kontaktu dřeva ThermoWood® a kovových materiálů mimo nerezavějící ocel. Při provádění dodatečných prací s kovem (broušení, vrtání apod.) dbejte na to, aby kovové otřepy nepřišly do styku se dřevem ThermoWood®.

Instruktážní video – jedna z možností montáže dřevěné ThermoWood terasy

Instruktážní video – montáž ThermoWood dřevěné fasády – horizontálně

Produkty