Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - často kladené otázky

1. V čem je tepelně upravené dřevo ThermoWood® jiné oproti běžným dřevinám?

Už naši předkové věděli, že pokud chtějí prodloužit životnost dřeva, které zatloukali do země jako sloupy pro ohrady, je potřeba provést jeho opálení. Tato činnost jim prodloužila životnost materiálu až trojnásobně. Dnes probíhá tepelná úprava řeziva průmyslově řízeným způsobem právě za účelem prodloužení životnosti. Takto ošetřené řezivo ztrácí schopnost absorpce vzdušné vlhkosti a tím se zcela odlišuje od běžného řeziva, které je upraveno pouze sušením v sušičkách (toto dřevo bobtná, pokud se nachází ve vlhkém prostředí a následně vysychá po snížení okolní vlhkosti). Tepelně zpracované dřevo ThermoWood® má tuto vlastnost podstatně sníženou. Jeho vnitřní vlhkost se pohybuje okolo 6 %.

2. Mohou být pro tepelně upravené dřevo ThermoWood® použity různé dřeviny?

Tepelnou úpravu umožňují téměř všechny dřeviny. Severské dřeviny, jako jsou borovice, smrk, bříza a osika, jsou vhodné pro tepelnou úpravu. Dále lze tepelně upravit přinejmenším několik druhů tvrdého dřeva, např. buk, dub a jasan. Nejběžněji používanou dřevinou je však v dnešní době hlavně borovice.

3. Jak dlouho vydrží tepelně zpracované dřevo ThermoWood?

Na základě testů několika renomovaných zkušeben bylo stanoveno, že dřevo patří do 2. třídy biologické odolnosti a musí být schopno minimálně 30tileté životnosti. Odolnost tohoto tepelně upraveného dřeva ThermoWood® proti rozkladu je daleko lepší než u běžných jehličnatých dřevin nebo odpovídajících tropických listnatých dřevin. Velká rozměrová stálost zvyšuje životnost výrobků z ThermoWood®. Několik dalších faktorů, jako je frekvence následných povrchových úprav, kontrola poškození a obecná údržba může pomoci udržet tepelně upravené dřevo ThermoWood® v dobrém stavu po velmi dlouhou dobu používání v exteriéru.

4. Proč je ThermoWood® tak odolný i přesto, že byla odstraněna pryskyřice a další vyluhovatelné látky?

Trvanlivost tepelně modifikovaného dřeva ThermoWood® vychází ze změn, které se uskuteční v chemických sloučeninách dřeva. Hemicelulózy (cukry) dřeva se rozkládají, houby tedy nemají k dispozici žádné živiny. Aby prosperovaly a rozkládaly dřevo, potřebují houby správnou teplotu (nejméně 5 °C), správnou vlhkost dřeva (přes 20 %) a cukry. Vlhkost tepelně upraveného dřeva se pohybuje okolo 6 – 8 %, i když jsou konstrukce v kontaktu se zemí nebo i když je relativní vlhkost vzduchu 90 %. Tím se zabrání nebo alespoň významně zpomaluje růst hub. Navíc pravidelná povrchová úprava doporučenými nátěrovými hmotami snižuje absorpci vlhkosti do tepelně upraveného dřeva ThermoWood®.

5. Jsou během tepelné úpravy při výrobě tepelně modifikovaného dřeva ThermoWood® přidány nějaké chemikálie?

Během výrobního procesu tepelně modifikovaného dřeva ThermoWood® nejsou používány žádné chemické přísady. Tepelná úprava pracuje pouze na základě tepelné energie a páry. Vzhledem k naprosté ekologičnosti výroby tak lze na konci životnosti dřevo ThermoWood® zařadit do alternativního využití nebo odstranit stejným způsobem jako běžné dřevo.

6. Může být tepelně zpracované dřevo ThermoWood® použité ve styku se zemí?

Výzkum ukázal, že se tepelně upravené dřevo ThermoWood® nerozkládá, i když je v kontaktu se zemí. Trvalým kontaktem se zemí nebo vodou se však vytvářejí chemické reakce, které způsobují, že tepelně upravené dřevo ThermoWood® ztrácí svou pevnost. Nedoporučuje se tudíž, aby objekty z materiálu ThermoWood® byly v neustálém kontaktu s vlhkou zemí, doporučuje se vždy provést pod tyto konstrukce drenážní podkladní vrstvu z propustných materiálů (štěrky nebo štěrkopísky).

7. Je možné tepelně zpracované dřevo ThermoWood® lepit?

Praktické zkušenosti ukázaly, že mohou být na takto modifikované dřevo ThermoWood® použity všechny druhy lepidel. Pokud si přejete používat vodorozpustné, jako jsou PVAC lepidla, je nutné vzít v úvahu, že tepelně upravené dřevo absorbuje vodu pomaleji než běžné dřevo. Tudíž musíme nechat více času na zaschnutí lepidla. Je však nutné zvážit, k jakému účelu bude slepený výrobek používán. Vzhledem k použití výrobků z tepelně upraveného dřeva ThermoWood® převážně ve vlhkém prostředí je lepidlo na bázi PVAC nevhodné. Pro toto použití doporučujeme lepidla na bázi polyuretanů nebo jim podobné, určené speciálně do vlhkého prostředí.

8. Jaký vliv má UV záření na tepelně upravené dřevo ThermoWood?

Sluneční UV záření způsobuje především barevné změny na povrchu materiálu ThermoWood® a postupné zešednutí v závislosti na stupni oslnění materiálu podle jeho umístění (zastíněné plochy mění barvu pomaleji , kdežto plochy vystavené přímému slunečnímu světlu mění barvu rychleji). Na barevných změnách se podílí rovněž povětrnostní vlivy.

9. Co je to patina?

Tepelná úprava probíhá zcela bez chemických prostředků. ThermoWood® tedy není nijak upraven ve smyslu ochrany proti působení UV záření a povětrnostních vlivů.

Tyty dva faktory především způsobují přirozenou ztrátu původního odstínu stejně tak, jako je tomu u všech ostatních dřevin, ať již tropických, tak i tuzemských. Barevné změny materiálu ThermoWood® jsou pouze povrchovým jevem - zvětráním mikroskopické povrchové vrstvičky dřeva, na kterou působí především UV záření. Rovněž dochází k mírnému povrchovému zvrásnění materiálu a vzniku vlásečnicových povrchových trhlinek.

Tyto barevné změny však nemají vliv na odolnost materiálu proti vlhkosti, dřevokazným houbám a škůdcům a tedy ani na udávanou celkovou životnost v délce minimálně 30 let.

V případě požadavku na zachování barevnosti, je dobré ošetřit ThermoWood® vhodným nátěrem, jež obsahuje UV filtr a materiál ochrání před ztrátou barevnosti.

10. Jak odstranit z materiálu ThermoWoodU šedý vzhled (patinu)?

V případě, že ThermoWood® neošetříte a po nějaké době se rozhodnete pro nátěr již barevně změněného tepelně zpracovaného dřeva ThermoWood®, máme pro Vás řešení. V nabídce ošetřujících prostředků pro povrchovou úpravu ThermoWood® máme odstraňovač dřevní šedi OWATROL NET-TROL, který Vaši terasu, fasádu nebo zahradní nábytek spolehlivě a jednoduše zbaví nežádoucí šedi. Následný nátěr produktem OWATROL AQUADECKS pak odstín Vaší terasy zafixuje na delší období. Po ošetření přípravky pro odstranění šedi a obnovení nátěrů, ochraňujících ThermoWood® před účinky UV záření, obdržíte opět původní vzhled materiálu ThermoWood®. Tento proces je možné opakovat libovolně často. Námi preferované nátěry OWATROL neobsahují žíraviny ani rozpouštědla, která by poškodila povrch dřeva leptáním či jinak. Jedná se o ekologicky nezávadné prostředky pro šetrnou údržbu materiálu ThermoWood®.

11. Jaký druh povrchové úpravy je vhodný pro tepelně upravené dřevo ThermoWood® pro použití v exteriéru?

Tepelně modifikované dřevo ThermoWood® lze použít venku bez jakékoliv povrchové úpravy, ale výsledný vzhled bude stejný jako u běžného dřeva. Povrch zešedne a zvrásní. Nejnovější výzkum a zkušenosti ukazují, že je rozumné ošetřit povrch tepelně upraveného dřeva ThermoWood® stejně jako všechny jehličnaté, listnaté a tvrdé dřeviny. Nátěry chrání dřevo především před nepříznivými účinky UV záření a před problémy způsobenými změnami ve vlhkosti (vznik prasklinek, změny barvy apod.). K ošetření v exteriéru doporučujeme vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic. Použití samotných olejů na přírodní bázi ani na bázi syntetické se nedoporučuje.

12. Proč není doporučeno použití přírodních olejů na ošetření tepelně upraveného materiálu ThermoWood?

Oleje na přírodní bázi obsahují složky, které byly z masivního dřeva ThermoWood® při výrobě složitě vylučovány tepelným procesem a materiál ThermoWood® by jimi byl znovu nasycen.

13. Smí být použito na ošetření tepelně upraveného dřeva ThermoWood® nátěrových hmot na bázi samotných syntetických olejů?

Ano, syntetické oleje mohou být na ošetření tepelně modifikovaného dřeva ThermoWood® použity, ale životnost takto ošetřeného povrchu materiálu ThermoWood® je pouze krátkodobá a údržba musí probíhat ve velice krátkých časových intervalech nebo musí být při prvotním ošetření aplikováno více vrstev povrchové úpravy tak, aby byl materiál ThermoWood® zcela nasycen. Důvod je ten, že při tepelném procesu a výrobě dřeva ThermoWood® dochází ke změně vnitřní struktury dřeva a také k vyluhování nežádoucích složek. Výsledkem tepelného výrobního procesu je fakt, že vnitřní struktura materiálu ThermoWood® obsahuje více „vzduchu“. I přesto, že je masivní dřevo ThermoWood® velice málo nasákavé, je velmi malá molekula oleje schopna po nějakém čase do dřeva proniknout. Díky změněné vnitřní struktuře tepelně zpracovaného dřeva ThermoWood® proniká však velice hluboko do dřeva a povrch tak zůstává nenasycen. Proto je nutné aplikovat více vrstev tak, ať je masivní dřevo ThermoWood® zcela nasyceno, což je velice nákladné a časově náročné. Proto syntetické oleje nemůžeme přímo doporučit.

14. Proč doporučujete jako vhodnou povrchovou úpravu materiálu ThermoWood® vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic?

Jedině tyto nátěrové hmoty dokážou povrch tepelně ošetřeného dřeva ThermoWood® velice dobře nasytit a dřevo je tak dlouhodoběji chráněno před UV zářením a povětrnostními vlivy. Princip je velice jednoduchý: do materiálu ThermoWood®, který je velice málo nasákavý, dokáže po nějakém čase proniknout velice malá molekula oleje, který je základem těchto barev. Po proniknutí do dřeva zpomaluje pronikání do hloubky poměrně velká molekula vody, která je ředidlem těchto nátěrových hmot. Pryskyřice, která je do těchto nátěrových hmot přidávána, pak dosáhne toho, že nátěr pod povrchem „vytvrdne“ a povrch materiálu ThermoWood® je tak po aplikaci obvyklých dvou doporučených vrstev nátěru velice dobře nasycen.

15. Jaké vlastnosti tepelně upraveného dřeva ThermoWood® ovlivňují povrchovou úpravu?

Nízká rovnovážná vlhkost spolu s pomalou absorpcí vlhkosti zvyšuje rozměrovou stálost dřeva. Kromě toho tepelně upravené jehličnaté dřevo neobsahuje žádnou pryskyřici. Ta byla všechna odstraněna ze dřeva během tepelného ošetření. Obě tyto vlastnosti umožňují lepší aplikaci nátěrů a jejich trvanlivost.

16. Proč se musí čerstvý ThermoWood® před finální povrchovou úpravou jakoukoliv nátěrovou hmotou přebrousit brusným papírem?

Profily ThermoWood® jsou velmi hladce hoblované a díky tomu je velmi snížená povrchová přilnavost. Póry dřeva jsou uzavřené. Díky přebroušení brusným papírem dojde u dřeva ke zdrsnění povrchu a otevření jeho pórů. Dřevo je tak mnohem lépe připraveno pro provedení povrchové úpravy a zároveň se předpokládá její vyšší životnost.

17. Je vůně materiálu ThermoWood® škodlivá?

Testy prokázaly, že tepelně modifikované dřevo ThermoWood® nevypouští žádné škodlivé látky nebo pachy. Nemusíme se tedy této vůně obávat. Časem se navíc úplně vytratí.

18. Jak často musí být provedena údržba materiálu ThermoWood?

Podle nejaktuálnějších a nejdostupnějších informací se doporučuje ošetřit povrch tepelně upraveného dřeva nejpozději 1x za 2 roky. Dřívější úprava se provádí v závislosti na vzhledu materiálu (pokud jsou na povrchu zjištěny nedostatky v povrchové úpravě dříve). Délka intervalu ošetření se mění v závislosti na tom, jak moc je dřevo vystaveno dešti a slunečnímu záření. Obecně platí, že nabarvené povrchy mají tendenci vydržet delší dobu.

19. Jak vlhkost proniká do dřeva ThermoWood® a jak tomu zabránit?

Stejně jako v případě normálního dřeva se voda také primárně vstřebává přes čela tepelně upraveného dřeva ThermoWood®. Aby se zabránilo vstřebávání vody, doporučuje se proto několikrát ošetřit čela materiálu ThermoWood® vhodným nátěrem na toto dřevo. Obecné pravidlo je, jakmile se vytvoří film na hraně dřeva, můžeme si být jistí, že byl proveden dostatečný počet nátěrů. Druhou možností je použití konzervačního prostředku OWATROL PCD 91, před provedením finální povrchové úpravy. Prostředek OWATROL PCD 91 zakonzervuje řeznou plochu (čelo) a zabrání tak následnému pronikání vlhkosti a praskání dřeva v oblasti řezné plochy (čela).

Ve srovnání s normálním dřevem, tepelně upravené dřevo pohltí výrazně méně vlhkosti ve formě vodní páry. Hydroskopická rovnovážná vlhkost tepelně upraveného dřeva je o 30 – 50 % nižší než u jakéhokoliv jiného druhu dřeva, včetně impregnovaného dřeva. Při teplotě okolo 20 °C, kdy je relativní vlhkost vzduchu 60 – 70 %, je rovnovážná vlhkost tepelně upraveného dřeva asi 6 – 7 %. Pokud relativní vlhkost stoupne na 80 %, je rovnovážná vlhkost dřeva stále jen okolo 8 %. Tím se podstatně sníží pohyb způsobený vlhkostí a veškeré škody, které z toho vyplývají.

20. Napadá masivní materiál ThermoWood® dřevokazný hmyz?

Testy ukázaly, že masivní materiál ThermoWood® je odolný proti broukům (červotoč - Anobium punctatum,  hrbohlav hnědý - Lyctus Bruneus, čeleď tesaříkovití). Výsledky testů naznačují, že materiál ThermoWood® je schopen odolat i útoku termitů.

21. Napadají tepelně ošetřené dřevo ThermoWood® dřevokazné houby?

Výsledky testů ukázaly pozoruhodnou schopnost tepelně ošetřeného dřeva ThermoWood® bránit se rozpadu u hnědé hniloby. Proti houbám (Poria Placentia, Coniophora puteana) tepelně ošetřené dřevo ukázalo dobré výsledky po ošetření teplotou vyšší nežli 210°C. Tepelně upravené dřevo použité v exteriéru vyžaduje tepelné ošetření při vyšších teplotách (pro zahradní nábytek PROWOOD je dřevo ošetřeno při 212°C) s cílem získat maximální odolnost proti dřevokazným houbám.
Zkouška biologické odolnosti podle EN 113 odhalila velmi dobrou odolnost v závislosti na teplotě
a době ošetření. U námi používaného vstupního materiálu pro výrobu dřevěného zahradního nábytku a plotovek PROWOOD je dosaženo 2. třídy (trvalé) biologické odolnosti, což máme doloženo i certifikátem KOMO od nizozemské společnosti SKH (viz záložka Certifikáty).

22. Proč se materiálu ThermoWood® říká mrtvé dřevo?

Materiál ThermoWood® je opravdu nazýván mrtvým dřevem. Tento pojem mrtvé dřevo vznikl díky tomu, že z materiálu ThermoWood® je při tepelném procesu vytěsněna všechna pryskyřice a ostatní biologické látky (živiny) a také veškerá živá kultura bylo doslova při teplotách nad 200°C „spálena“. Tudíž dřevo neobsahuje žádné živé kultury a je možné ho nazvat „mrtvé“ dřevo.

Produkty