Tepelně upravené dřevo TermoWood - povrchová úprava

Tepelně upravené dřevo TERMOWOOD - povrchová úprava

Výchozí surovinou pro výrobu je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené dřevo – ThermoWood®. Tepelná úprava probíhá zcela bez chemických prostředků, jen za pomoci tepla a páry. Tepelně upravené dřevo ThermoWood® není nijak ošetřeno ve smyslu ochrany proti UV záření.

Při tepelné úpravě dochází ke ztrátě pryskyřice a ostatních vyluhovatelných látek a tepelně upravené dřevo ThermoWood® získá nové fyzikální a mechanické vlastnosti. Je to zejména delší trvanlivost (minimální životnost materiálu je 30 let), odolnost proti hnilobě, vyšší pevnost a výborná rozměrová stálost, která má hlavní a velmi pozitivní vliv na délku životnosti povrchové úpravy, pokud se ji rozhodnete provádět.

Materiál ThermoWood® lze v exteriéru aplikovat i bez provedení povrchové úpravy, a to bez výrazného snížení minimální životnosti, která je u tepelně upraveného dřeva 30 let.

Ovšem díky působení UV záření a povětrnostních vlivů mění materiál ThermoWood® svůj odstín (šedne - získá patinu), jeho povrch zvrásní, začne praskat a dojde u něj k mírnému příčnému průhybu. V případě, že se s těmito skutečnostmi nejste schopni ztotožnit, přirozenému procesu stárnutí dřeva zabráníte pouze tím, že omezíte působení UV záření a povětrnostních vlivů provedením povrchové úpravy.

pcd91-s-celem

Pro minimalizaci poškození UV zářením, povětrnostními vlivy a pro udržení krásného karamelového vzhledu masivního dřeva ThermoWood® je tedy nutné provést povrchovou úpravu a všechny plochy ošetřit ochranným nátěrem. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat koncovým řezným plochám (čelům). Otevřené řezné plochy (čela), před provedením finální povrchové úpravy, ošetřete speciálním prostředkem z naší nabídky, určeným pro konzervaci řezných ploch (OWATROL PCD 91).

Před provedením finální povrchové úpravy jakoukoliv nátěrovou hmotou je nutné čerstvé tepelně upravené dřevo ThermoWood® přebrousit (ve směru letokruhů) smirkovým papírem určeným pro dřevo, nejlépe o hrubosti 80.

Pro ošetření tepelně upraveného dřeva ThermoWood® doporučujeme použití nátěrových hmot OWATROL – AQUATHERM dodávaných naší firmou. Nátěr OWATROL – AQUATHERM je dodáván ve třech odstínech – odstín HONEY (med), odstín TEAK (týk) a odstín GRAPHITE GREY (grafitová šeď).

Nátěrové hmoty OWATROL – AQUATHERM dodáváme ve třech odstínech:

Poznámka: Jako podklad těchto vzorků byla pro nátěr použita prkna ThermoWood® SHP 26 x 92 mm, která jsou nejpoužívanějším materiálem pro výrobu dřevěného zahradního nábytku PROWOOD.

Náhled má pouze informativní charakter a reálný odstín se může mírně lišit, vzhledem k přírodnímu charakteru materiálu ThermoWood®.

OWATROL - AQUATHERM

je penetrační a přilnavý finální nátěr na dřevo, který poskytuje pružnou, dlouhotrvající matnou barvu pro všechny typy dřeva, včetně tvrdých exotických dřevin. OWATROL - AQUATHERM vsakuje, proniká do dřeva a stabilizuje jej za účelem snížení vzniku prasklin, deformací a jiných poškození způsobených vlhkostí a slunečními paprsky. OWATROL - AQUATHERM se může aplikovat na nové i na zvětralé dřevo, poskytuje matný vzhled zvýrazňující krásu dřeva, pohlcuje UV záření, zajišťuje dlouhotrvající finální nátěr a jednoduše se nanáší.

Tento námi zvolený a preferovaný nátěr OWATROL - AQUATHERM byl naší firmou dlouhodobě testován spolu s ostatními nátěrovými hmotami a dosáhl těch nejlepších výsledků při dlouhodobém ošetření před UV zářením a povětrnostními vlivy. Vzhledem k provedeným testům, našim zkušenostem a dobré znalosti materiálu ThermoWood® doporučujeme k ošetření výrobků z ThermoWood® pouze vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic. Použití samotných olejů na přírodní bázi ani na bázi syntetické se nedoporučuje.

Jedinečnost nátěru OWATROL – AQUATHERM:

Do materiálu ThermoWood®, který je velice málo nasákavý, dokáže proniknout díky svým jedinečným vlastnostem a složení. Rozdíl oproti konkurenčním nátěrům je v jeho jedinečné metodě nátěru systémem „mokré na mokré“.

ThermoWood® - nátěr OWATROL – AQUATHERM

Při klasickém natírání nanesete první vrstvu, která se „vsaje“ a vytvoří na povrchu dřeva ochranný film určité tloušťky a tím se proces nasákavosti ukončí. Po doporučeném několika hodinovém zaschnutí první vrstvy nátěru je povrch dřeva potřeba přebrousit brusným papírem pro dobrou přilnavost druhé vrstvy a teprve potom je možné ji aplikovat. Tato druhá vrstva nátěru již nevsakuje do dřeva, pouze zvětší tloušťku nátěru na povrchu dřeva a tím vzniká na povrchu film, který může časem praskat a loupat se.

Systém nátěru OWATROL „mokré na mokré“ spočívá v nanesení první silné vrstvy nátěru, kterou necháte vsakovat, dokud nezmizí z povrchu dřeva mokrý vzhled. Toto obvykle trvá 15 - 20 min. Ihned poté nanášíte druhou vrstvu nátěru. Tímto způsobem si dřevo „samo“ řekne, kolik nátěru potřebuje, protože se proces sycení dřeva nepřeruší a dřevo se tím dokonale nasytí. Ušetříte tak čas nutný k zaschnutí první vrstvy a také další pracný úkon – broušení povrchu a následné čištění od prachu.

Inteligentní složení nátěru OWATROL – AQUATHERM navíc zaručuje ochranu dřeva zevnitř, která spočívá v tom, že nátěr dokonale uzavře povrch ošetřeného dřeva proti pronikání vlhkosti, ale ponechá ho zevnitř difuzně otevřený, a tak umožňuje dřevu „dýchat“.

Spojením unikátních vlastností materiálu ThermoWood® (především nízká rovnovážná vlhkost, vysoká biologická odolnost, vytěsnění všech živin a vyluhovatelných látek při tepelném procesu) a použití té nejoptimálnější nátěrové hmoty OWATROL - AQUATHERM dosáhnete jak vysoké životnosti samotné povrchové úpravy, tak i maximální životnosti výrobků z materiálu ThermoWood® a také tím minimalizujete čas a finanční prostředky věnované údržbě.

Při aplikaci striktně dodržujte zásady stanovené v technickém listu a na obalu každé nátěrové hmoty!


Povrchová úprava ThermoWood® – nejčastější otázky a odpovědi:

Jelikož je povrchová úprava častým tématem Vašich dotazů, snažili jsme se zde vybrat pár Vašich nejčastějších otázek a odpovědět na ně tak, abyste této problematice byli schopni plně porozumět:

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Je potřeba výrobky z tepelně upraveného dřeva ThermoWood® povrchově ošetřit?

Výrobky z materiálu ThermoWood® lze použít ve venkovním prostředí bez jakékoliv povrchové úpravy. Nicméně pokud se materiál ThermoWood® neošetřuje, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu, vznikání větších než vlásečnicových trhlin a také jeho nestejnoměrné barevné změny. S odstupem životnosti povrch výrobků zešedne a začne praskat. Tomuto procesu stárnutí dřeva zabráníte pouze tím, že omezíte působení UV záření a povětrnostních vlivů. Výrobky z materiálu ThermoWood® proto nejlépe ošetřete povrchovou úpravou. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat koncovým plochám (čelům).

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Jaké vlastnosti tepelně upraveného dřeva ThermoWood® ovlivňují povrchovou úpravu?

Nízká rovnovážná vlhkost spolu s pomalou absorpcí vlhkosti zvyšuje rozměrovou stálost masivního dřeva použitého pro výrobky z materiálu ThermoWood®. Kromě toho tepelně upravené jehličnaté dřevo ThermoWood® neobsahuje žádnou pryskyřici. Ta byla všechna odstraněna ze dřeva během tepelného ošetření. Obě tyto vlastnosti umožňují nátěrům lépe držet na povrchu výrobků z materiálu ThermoWood® a také zvyšují jejich životnost.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Proč se musí čerstvý ThermoWood před finální povrchovou úpravou jakoukoliv nátěrovou hmotou přebrousit brusným papírem?

Profily ThermoWood jsou velmi hladce hoblované a díky tomu je velmi snížená povrchová přilnavost. Póry dřeva jsou uzavřené. Díky přebroušení brusným papírem dojde u dřeva ke zdrsnění povrchu a otevření jeho pórů. Dřevo je tak mnohem lépe připraveno pro provedení povrchové úpravy a zároveň se předpokládá její vyšší životnost.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Proč se musí čerstvý ThermoWood® před finální povrchovou úpravou jakoukoliv nátěrovou hmotou přebrousit brusným papírem?

Profily ThermoWood® jsou velmi hladce hoblované a díky tomu je velmi snížená povrchová přilnavost. Póry dřeva jsou uzavřené. Díky přebroušení brusným papírem dojde u dřeva ke zdrsnění povrchu a otevření jeho pórů. Dřevo je tak mnohem lépe připraveno pro provedení povrchové úpravy a zároveň se předpokládá její vyšší životnost.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Jaký druh povrchové úpravy je vhodný pro výrobky z materiálu ThermoWood?

Pro ošetření výrobků z masivu ThermoWood® doporučujeme použití nátěrových hmot dodávaných naší firmou. V případě, že budete vybírat nátěrovou hmotu samostatně, doporučujeme vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic. Použití samotných olejů na přírodní nebo syntetické bázi není pro výrobky z materiálu ThermoWood® doporučeno.

Správná volba povrchové úpravy může být určena v závislosti na konečném použití výrobku. Pokud zákazník očekává výrobek podobající se původní tmavě hnědé barvě ThermoWood®, měl by být ošetřen nátěrem, který obsahuje špetku hnědého pigmentu.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Proč není doporučeno použití přírodních olejů na ošetření výrobků z materiálu ThermoWood?

Oleje na přírodní bázi obsahují složky, které byly z masivního dřeva ThermoWood® při výrobě složitě vylučovány tepelným procesem a materiál ThermoWood® by jimi byl znovu nasycen.
Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Smí být použito na ošetření výrobků z materiálu ThermoWood® nátěrových hmot na bázi syntetických olejů?

Ano, syntetické oleje mohou být na ošetření výrobků z materiálu ThermoWood® použity, ale životnost takto ošetřeného povrchu z materiálu ThermoWood® je pouze krátkodobá a údržba musí probíhat ve velice krátkých intervalech nebo musí být při prvotním ošetření aplikováno více vrstev povrchové úpravy tak, aby byl materiál ThermoWood® zcela nasycen. Důvod je ten, že při tepelném procesu a výrobě dřeva ThermoWood® dochází ke změně vnitřní struktury dřeva a také k vyluhování nežádoucích složek. Výsledkem tepelného výrobního procesu je fakt, že vnitřní struktura materiálu ThermoWood® obsahuje více „vzduchu“. I přesto, že je masivní dřevo ThermoWood® velice málo nasákavé, je velmi malá molekula oleje schopna po nějakém čase do dřeva proniknout. Díky změněné vnitřní struktuře tepelně zpracovaného dřeva ThermoWood® proniká však velice hluboko do dřeva a povrch tak zůstává nenasycen. Proto je nutné aplikovat více vrstev tak, ať je masivní dřevo ThermoWood® zcela nasyceno, což je velice nákladné a časově náročné. Proto syntetické oleje nemůžeme přímo doporučit.
Tepelně upravené dřevo ThermoWood®Proč doporučujete jako vhodnou povrchovou úpravu pro výrobky z materiálu ThermoWood® vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic?

Jedině tyto nátěrové hmoty dokážou povrch tepelně ošetřeného dřeva ThermoWood® velice dobře nasytit a dřevo je tak dlouhodoběji chráněno před UV zářením a povětrnostními vlivy. Princip je velice jednoduchý: do materiálu ThermoWood®, který je velice málo nasákavý, dokáže po nějakém čase proniknout velice malá molekula oleje, který je základem těchto barev. Po proniknutí do dřeva zpomaluje pronikání do hloubky poměrně velká molekula vody, která je ředidlem těchto nátěrových hmot. Pryskyřice, která je do těchto nátěrových hmot přidávána, pak dosáhne toho, že nátěr pod povrchem „vytvrdne“ a povrch materiálu ThermoWood® je tak po aplikaci obvyklých dvou doporučených vrstev nátěru velice dobře nasycen.