Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - certifikáty

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

Finská Asociace výrobců ThermoWood® (TWA)

Certifikace kvality výrobního procesu originálního materiálu ThermoWood®

Výroba námi dodávaných originálních produktů ThermoWood® je realizována výrobcem Oy Lunawood Ltd, ve dvou výrobních závodech - ve městě Iisalmi ve středním Finsku a ve městě Kaskinen v severním Finsku. Tyto závody jsou řízen přísnými pravidly systému kvality. Systém kvality pro výrobu ThermoWood® byl vytvořen ve spolupráci s finskou Mezinárodní asociací výrobců ThermoWood® (ITWA) a stanovuje průmyslový standard pro tento produkt – více se lze dozvědět na webu ITWA – www.thermowood.fi. Oy Lunawood Ltd je vedoucí společností na trhu vysoce kvalitních produktů z ThermoWood®.

Finská Asociace výrobců ThermoWood® (TWA)
Finská národní certifikační autorita FINOTROL Oy

Na splnění standardních požadavků ITWA na kvalitu materiálu ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohlíží finská národní certifikační autorita FINOTROL Oy – která i pravidelně certifikuje oba výrobní závody Oy Lunawood Ltd.

Finská národní certifikační autorita FINOTROL Oy

SKH produktový certifikát KOMO

Certifikát KOMO® o biologické odolnosti a kvalitě výroby

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen nizozemskou společností SKH produktový certifikát KOMO pro produkt ThermoWood® potvrzující požadavky na biologickou odolnost a kvalitu výroby.

Vydání certifikátu KOMO společností SKH znamená nezávisle ověřenou kvalitu výrobku.

SKH produktový certifikát KOMO
Kolektivní certifikační značka KOMO

Kolektivní certifikační značka KOMO zaručuje, že stavebnictví může důvěřovat kvalitě výrobků, procesů, systémů a služeb. Půl století zkušeností znamená, že KOMO je číslo jedna jako odborník v oblasti certifikovaných výrobků a procesů v Nizozemí. Certifikáty byly vydány pro velmi širokou škálu produktů a procesů. Uživatelé mohou následně důvěřovat kvalitě těchto výrobků a procesů. Co více, produkty s označení KOMO jsou automaticky v souladu s příslušnými zákony a předpisy pro stavebnictví, jako jsou stavební vyhlášky, vyhlášky na kvalitu půdy a jiné požadavky týkající se kvality a bezpečnosti.

Kolektivní certifikační značka KOMO

Britský certifikát BRE

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen britský certifikát BRE pro produkt ThermoWood® dokládající minimální životnost materiálu 30 let. Building Research Establishment (BRE) je britská soukromá, nezávislá a nestranná organizace, která provádí výzkum, testování, školení a poradenství ve výstavbě a stavebním průmyslu. Pomáhá klientům vytvářet lepší, bezpečnější a udržitelnější produkty, budovy, společnosti a podniky a podporuje inovace potřebné k dosažení tohoto cíle. BRE byla založena v roce 1972, ale historie sahá až 90 let zpět. Během té doby došlo ke sloučení několika samostatných výzkumů, testování a schvalování. Byly vytvořeny také speciální laboratoře na zkoumání využití všech aspektů dřeva, pevnostní zkoušky, zabránění napadení hmyzem apod. V roce 1997 přestali používat plné jméno "Building Research Establishment" a přejmenovali se jednoduše na" BRE ".

Britský certifikát BRE

Výrobky venkovních obkladů ze dřeva ThermoWood® nesou označení CE

Certifikované výrobky

Výrobky venkovních obkladů ze dřeva ThermoWood® mají označení CE. Dřevěné obkladové profily a panely jsou vyrobeny podle EC Směrnice 89/106/EEC (Směrnice o stavebních výrobcích – CPD) a v případě venkovního použití jsou v souladu s normou EN 14915:2006, kdy jsou brány v úvahu požadavky napsané v příloze ZA. Označení CE lze najít v každém balení venkovních obkladů materiálu ThermoWood®.

Výrobky venkovních obkladů ze dřeva ThermoWood® nesou označení CE

PEFC certifikát

Certifikát PEFC o původu vstupního materiálu

Materiál pro výrobu ThermoWood® ve finském závodě v Iisalmi je zajišťován z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů. Účelem certifikace lesů v systému PEFC je dosáhnout trvale udržitelného hospodaření u všech vlastníků lesů. Trvale udržitelné hospodaření v lesích znamená využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny. Spotřebitelský řetězec lesních produktů je certifikován PEFC certifikátem (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo užívat logo PEFC.

Prostřednictvím certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C, „chain of custody“) je možno zaručit, že konečný výrobek pochází z certifikovaných a kontrolovaných lesů s certifikátem PEFC. V praxi to znamená, že každý zpracovatel v řetězci od vlastníka lesa, přes těžební, zpracovatelské, výrobní, obchodní společnosti až k zákazníkovi musí získat certifikát podle požadavků PEFC. To je zárukou původu dřeva ve výrobku a ujištěním zákazníka o původu materiálu.

Více informací o certifikaci naleznete na stránkách PEFC certifikace www.pefc.cz nebo www.pefc.org.

PEFC certifikát
Certifikační společnost INSPECTA

Dohled nad dodržováním podmínek určených PEFC pravidelně kontroluje certifikační společnost INSPECTA. INSPECTA je předním poskytovatelem služeb ve formě inspekcí, testování, certifikace a technického poradenství a školení v severní Evropě. Identifikuje zboží dobré kvality, ukazuje, které produkty jsou důvěryhodné a bezpečné. Zaručuje respektování požadavků EU na bezpečí zákazníka, jeho zdraví a životního prostředí.

Certifikační společnost INSPECTA

Nordic Ecolabel ochranná známka - ekoznačka

NORDIC ECOLABEL – oficiální ekoznačka v severských zemích.

Nordic Ecolabel je oficiální ekoznačka ve skandinávských zemích a byla založena v roce 1989 Radou ministrů severských zemí za účelem poskytování environmentálního systému označování, které by přispělo k udržitelné spotřebě. Je to dobrovolné a jasné ekoznačení produktů a služeb. Nordic Ecolabel byl také zaveden jako praktický nástroj pro spotřebitele, který jim pomůže aktivně vybrat ekologické produkty.

Nordic Ecolabel je mezinárodně známý. Nedávný skandinávský průzkum trhu ukázal, že v severských zemích 94 procent uznává tuto ochrannou známku jako ekoznačku.

Nordic Ecolabel ochranná známka - ekoznačka

EPD - Rakennustieto - Environmentální prohlášení ThermoWood Lunawood

Environmentální prohlášení ThermoWood Lunawood

Environmentální prohlášení o ekologickém produktu Lunawood, EPD bylo v roce 2022 aktualizováno na ISO EN 15804 + A2.

Ekologická účinnost produktů Lunawood Thermowood je pozoruhodně pozitivní. Produkty Lunawood vážou pětkrát více uhlíku než emise CO2 z výroby.

Lunawood EPD je nyní aktualizován na ISO EN 15804 + A2 a je schválen RTS, finskou autoritou EPD. Hrdě se účastníme boje proti změně klimatu.

EPD - Rakennustieto - Environmentální prohlášení ThermoWood Lunawood
Produkty