Použití tepelně upraveného dřeva ThermoWood®

Materiál ThermoWood® má vzhledem ke svým vlastnostem široké spektrum použití jak v exteriéru, tak i v interiéru. Zde naleznete alespoň základní rozdělení dle jednotlivých skupin tepelně upravených produktů.

SUŠENÉ STAVEBNÍ ŘEZIVO

Nehoblované řezivo je výběr vhodných výřezů dřevní hmoty z nejkvalitnějšího finského borovicového řeziva, které se získává řízenou těžbou finských lesů. Původ dřeva, jeho kvalita a ekologická nezávadnost je vždy prokazatelně dokladována, o čemž svědčí udělení certifikátu PEFC.

Tato výběrová vstupní surovina následně prochází tepelným procesem při teplotě 212°C (Thermo D).

Takto tepelně upravené ThermoWood® řezivo má velmi širokou škálu použití. Lze jej použít pro výrobu stavebních prvků pro interiér i exteriér, což umožnuje provedená tepelná úprava Thermo D (teplotní režim 212 ± 3°C). ThermoWood® řezivo je především vhodné pro další úpravu – hoblování, frézování do požadovaných tvarů, lepení apod.

K dispozici je tepelně upravené řezivo o tloušťce 19 – 50 mm a šířce 50 – 200 mm.  Jeho délky jsou v rozmezí od 3 m do 5,4 m.

Toto tepelně upravené ThermoWood® řezivo je následně použito jako vstupní polotovar pro výrobu těchto typů hoblovaných profilů:

VNĚJŠÍ OBKLADOVÉ PROFILY

Z výrobního programu firmy Oy Lunawood Ltd. jsou velmi žádané profily ThermoWood® pro vnější obklady budov (fasádní obklady), použitelné pro veškeré exteriérové i interiérové obklady. Jedná se o obkladové materiály vysokého kvalitativního i estetického standardu a dlouhé životnosti bez nutnosti další údržby v průběhu užívání, což je pro tento účel nesmírnou výhodou.

Profily pro tyto obklady mají tepelnou úpravu Thermo-D.Nehoblované řezivo je výběr vhodných výřezů dřevní hmoty z nejkvalitnějšího finského borovicového řeziva, které se získává řízenou těžbou finských lesů. Původ dřeva, jeho kvalita a ekologická nezávadnost je vždy prokazatelně dokladována, o čemž svědčí udělení certifikátu PEFC.

Mezi klasické ThermoWood® palubky napojované perem a drážkou patří profily UTV a UTS.

Zvláštní oddíl ve výrobním programu tvoří palubky na polodrážku, jedná se o profily UYL.

Speciální místo v nabídce vnějších obkladových profilů mají tyto velmi populární profily - rovnoběžník SSS 26 x 68 mm a SSS 26 x 92 mm, který je díky sílící poptávce novinkou v naší nabídce a také poloviční rovnoběžník HSS 28/42 x 42 mm. Tyto velmi zajímavé profily byly vyvinuty pro zastiňovací (žaluziové) systémy. Oproti předchozím druhům je jejich použití daleko všestrannější. Jejich výhodou je oboustranná pohledovost a je možné jejich použití v prostoru.

Své místo mají mezi fasádními obklady také hladké profily SHP 19 x 92 a 19 x 117 mm, které je možné instalovat s mezerami nebo překládáním přes sebe.

Vnější obkladové profily ThermoWood® jsou určeny k použití pro všechny druhy staveb od rodinných domů po výškové budovy.

TERASOVÉ A BAZÉNOVÉ OBKLADY – DECKING

V současné době má velkou oblibu použití ThermoWood® pro podlahy balkónů, teras, zahradních chodníčků a přechodových lávek. Vzhledem ke svým vlastnostem, získaným tepelnou úpravou, jsou k tomuto účelu velmi vhodné terasové profily ThermoWood® tepelně upravené ve třídě Thermo-D.

Terasové profily jsou rozděleny do dvou skupin, které se liší způsobem uchycení k podkladu.

Uchycení terasových profilů ThermoWood® pomocí vrutů:
K montáži terasových profilů, které je nutné kotvit skrze profil pomocí vrutů, doporučujeme použití nerezových vrutů, které nezpůsobí znečištění materiálu ThermoWood® vlivem koroze. Tímto způsobem se provádí montáž profilů LunaDeck 2 a AntiSlip. Profil AntiSlip je vzhledem k jeho šířce 140 mm dodáván v provedení se zadní stranou rýhovanou.

Uchycení terasových profilů ThermoWood® pomocí T-klipů:

Pro zlepšení výsledného vzhledu terasy byl vyvinut speciální T-klip, který umožňuje provádět montáž bez nutnosti nežádoucí perforace deckingu, která způsobuje porušení povrchu a vnikání vlhkosti do  materiálu  terasy.  Montáž  pomocí  T-klipů  umožňují  oboustranné  podélné drážky,  jimiž  jsou  opatřeny  terasové  profily,  určené  k  tomuto  typu  montáže.

Jsou to především profily LunaDeck 2 s bočními úchyty a AntiSlip zadní strana hladká s bočními úchyty.

HLADCE HOBLOVANÁ PRKNA, HRANOLY, PODPĚRY A KONSTRUKČNÍ PRVKY

Tyto ThermoWood® profily jsou označovány jako SHP. Jsou ze všech čtyř stran hladce hoblované a mají tepelnou úpravu Thermo-D. Profily SHP mají naprosto univerzální použití a lze je použít například na olemování terasových a fasádních obkladů, k výrobě podkladních roštů a laťování exteriérových i interiérových konstrukcí, dále také k výrobě nábytku do interiéru (sauny) a zahradního nábytku nebo jako samostatné exteriérové obklady atd.

Za účelem zhotovení nosných konstrukcí, podkladních roštů a laťování pod profily LunaWood doporučujeme používat totožný materiál vzhledem k jeho stejné životnosti a vlastnostem, aby bylo docíleno použití jednoho materiálu pro celý systém. Profily SHP se vyznačují dobrou konstrukční tuhostí a vzhledem k velkému výběru je vždy možné nalézt v nabídce potřebný profil, který lze také dále upravovat (lepením apod.). Pro náročnější aplikace doporučujeme pro bezproblémové použití vypracování statického výpočtu pro danou konstrukci.

SAUNOVÝ NÁBYTEK A VYBAVENÍ PRO SAUNY

Materiál ThermoWood® má podstatně sníženou tepelnou vodivost (o 20 – 25%), proto je velice vhodný pro výrobu saunového nábytku a saunového vybavení je možno nalézt ve výrobním programu profily SHP. Jedná se o profily, upravené tepelně ve třídě Thermo – D, které jsou vyloženě určeny pro výrobu saunových lavic a nábytku.

Tyto profily nepřejímají teplo z okolí, při jejich používání není nutno se obávat jejich přehřátí, které způsobuje nepříjemné pocity při kontaktu s nimi. Rovněž nedochází vlivem tepla k uvolňování pryskyřice, která již byla odstraněna v průběhu tepelné úpravy. Profily se působením tepla nedeformují vzhledem k získané lepší stabilitě vlivem změn, probíhajících v materiálu při tepelné úpravě.

INTERIÉROVÉ PODLAHOVÉ PROFILY

Interiérové podlahové profily ThermoWood® tvoří velmi specifickou skupinu vysoce kvalitativně a esteticky hodnotných materiálů pro svůj efektní vzhled a univerzální použití ve všech variantách.

Materiál pro tyto účely je tepelně upraven ve třídě Thermo-S. V nabídce se nachází typ HLL v provedení čtyřstranná pero-drážka (materiál můžeme napojovat ve všech směrech zaručeným pero-drážkovým spojem). Interiérové dřevěné podlahy jsou příjemné jak svým vzhledem, tak příjemným teplým dojmem.

INTERIÉROVÉ A SAUNOVÉ OBKLADOVÉ PROFILY

Vnitřní obkladové profily ThermoWood® jsou profily na pero a drážku, které mohou být použity pro jakékoliv druhy obkladů stěn a stropů všech interiérových ploch. Svým zbarvením dodává interiérům důstojný vzhled vysoké estetické hodnoty. Interiérové produkty jsou prováděny v tepelné úpravě Thermo-D (tmavý). Povrch interiérových obkladů je hladce hoblovaný.

Interiérové palubky ThermoWood® jsou vyráběny v provedení STP. Zvláštní postavení mezi interiérovými profily má Lunapanel, který se vyrábí hladce hoblovaný.

Použití v interiéru je všestranné, zvláště doporučovaný je ThermoWood® pro saunové obklady vzhledem k jeho vlastnostem, které získal tepelnou úpravou (snížená nasákavost, redukce teplotních poměrů, odstranění pryskyřice vlivem vysoké teploty).

Produkty